27.1.2015

Oman alan löytyminen

Kukapa nuori ei olisi jossain vaiheessa elämäänsä pähkäillyt opiskelu- ja urasuuntautumistaan. Omien intressien löytäminen ja niiden seuraaminen ovat kuitenkin avainasemassa onnellisen tulevaisuuden kannalta. Tämän tekstin aiheena oleva nuori on löytänyt oman tiensä läpi yritysviidakon – haasteista huolimatta.


Nuori muiden joukossa


Kiinnostavan opiskelu- ja työpaikan saavuttaminen ovat jo itsessään suuria ponnistuksia. Lisähaastetta voi luoda myös se, mikäli opiskelijalla tai työnhakijalla on ominaisuus joka poikkeaa valtavirrasta. Matti Volkkilalla on CP-vamma, joka on tarkemmin sanottuna synnynnäinen keskosuudesta aiheutunut liikuntavamma. Tämä vaikuttaa Matin päivittäiseen elämään liikkumisen haasteina sekä apuvälineiden tarpeena. Matti Volkkila on kuitenkin upea esimerkki siitä, mikä merkitys omalla asenteella ja periksiantamattomuudella on nykypäivän liike-elämässä, kuin myös työllistymisessä. Matti ei ole antanut liikuntavamman haitata, vaikka hän onkin kohdannut jos jonkinlaista suhtautumista asiaan.
Matin tapauksessa liikuntavamma vaikuttaa  niin, että hänelle eivät sovi ruumiillisesti raskaat työt, tai tehtävät jotka vaativat tavaroiden nostelua. Matti myös käyttää liikkumisen apuvälineenä kävelykeppejä. Siitä huolimatta hän on työllistynyt haluamalleen alalle ja koulutustaan vastaaviin töihin.Kuva: Matin pärjääminen on perustunut hyvään
asenteeseen ja periksiantamattomuuteen.

Työpaikka omalta alalta

Matti kokee olevansa itselleen sopivalla alalla, sillä hän työskentelee markkinointiassistenttina Handico Finland Oy:llä. Matin työnkuva pitää sisällään muun muassa esitetekstien suunnittelua, yrityksen nettisivujen ylläpitoa ja päivitystä, erilaisia projekteja sekä messuosallistumisiin liittyviä järjestelyjä. Hänen työpäivänsä noudattelevat tyypillistä toimistotyöaikaa, eli työskentely tapahtuu kello 8 - 16. Yrityksessä on huomioitu Matin liikuntavamma, joten työskentely sujuu mallikkaasti. Matti kokee työn mieluisaksi, sillä vaihtelua tulee niin työpäivien sisällön kuin työtehtävienkin suhteen. Yrityksenä Handico Finland Oy on yksi Suomen johtavista apuvälinealan toimijoista. Handicolla työskentelee noin 30 apuvälinealan osaajaa, joihin Matti myös lukeutuu. Yrityksellä on kaksi toimipistettä, jotka sijaitsevat Pirkkalassa ja Helsingissä. Matti työskentelee Pirkkalassa, mutta yrityksen laaja asiakaskenttä kattaa koko Suomen.

 

 

 

Opiskelupaikan saaminen ja työharjoittelun merkitys


Matti on ollut Handicolla vakituisessa työsuhteessa kesäkuusta 2014 lähtien, mutta hän on päässyt näyttämään osaamisensa jo aiemmin suorittamansa työharjoittelun kautta. Matti on opiskellut Tampereen ammattikorkeakoulussa  liiketalouden tradenomiksi, ja hän valmistui kesällä 2014. Matti suoritti opintoihin liittyvän työharjoittelun osittain Handicolla, ja ahkera työntekijä palkittiinkin vakinaistamisella valmistumisen jälkeen.


Matti on aina pitänyt liiketaloutta kiinnostavana aihealueena, mutta hän suunnitteli myös kääntäjän ammattia pohtiessaan omaa polkuaan. Matti haki aikanaan Tampereen yliopistolle, mutta opiskelupaikka jäi saamatta. Matti haki myös liiketalouden kansainväliseen International Business – koulutusohjelmaan, johon pääseminen jäi pienen piste-eron päähän. Tie vei kuitenkin suomenkielisen koulutusohjelman puolelle ja omat vahvuudet löytyivät markkinoinnin ja projektijohtamisen parista.

 

Vapaa-aikaa Volkkilan tapaan


Omien kiinnostusten kohteiden löytäminen on tärkeää myös sen vuoksi, jotta pystyy rentoutumaan mukavien asioiden parissa koulun ja/tai töiden ulkopuolella. Vapaa-ajallaan Matti käy kuntosalilla, mutta myös kahviharrastus vie miehen aikaa. Matti on kiinnostunut erikoiskahveista ja -keittimistä sekä erilaisista kahvilajikkeista. Hän kokee kahviharrastuksen innostavana, eikä poissulje mahdollisuutta hakeutua baristan eli kahvitaitajan, oppiin tulevaisuudessa. Matin kaksi harrastusta toimivat hyvänä vastapainona työlle.Kuva: Oma polku voi löytyä työharjoittelun,
harrastusten tai oman unelman kautta. Etsi ja kokeile.

Neuvoja oman polun löytämiseen


Matti kehottaa miettimään niin opiskelu- kuin työvalintoja yleisestikin omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden kautta. Mikäli työhistoriaa ei ole juurikaan kertynyt, niin asioita voi katsoa harrastusten näkökulmasta; löytyisikö niistä sinun vahvuutesi? Nämä seikat on hyödyllistä nostaa esiin koulutusta tai työpaikkaa ajatellessa. Matti kannustaa myös menemään rohkeasti koulujen pääsykokeisiin tai työhaastatteluihin, vaikkei olisikaan 100 % varma valinnastaan. Nuo tilaisuudet kerryttävät hyvää kokemusta tulevan varalle, eikä ikinä voi tietää vaikka olisikin valinnut oikein – ellei kokeile!


Matin vinkit työhaastatteluun


Mitä sitten tulisi huomioida työhaastattelutilanteen lähestyessä? Matti painotti perusasioiden olevan kaikkein tärkeimpiä: kunnon kättely, silmiin katsominen, haastattelijan kuunteleminen ja sitä kautta vastaaminen juuri siihen mitä kulloinkin kysytään. Matti myös vinkkasi, että yrityksestä on hyvä hakea lisätietoa ennen haastatteluun menoa. Hyvä valmistautuminen on eduksi, sillä kun yrityksen toiminnasta on perillä, niin oman työkokemuksen ja opinnot voi linkittää juuri haettavaa työnkuvaa tukevaksi. Kokemus tuo varmuutta monessa asiassa, niin myös työhaastatteluissa. Ole siis rohkea!


……………………………….................
Kirjoittanut/Takuulla tekemistä!
Milla Hiitelä
Liiketalouden opiskelija, Tampereen ammattikorkeakoulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mitä ajatuksia teksti sinussa herätti? Kommentoi!