26.3.2014

Tutkinto töitä tekemällä — Oppisopimuksella ammattiin


Oletko aina oppinut paremmin itse tekemällä kuin kuuntelemalla, lukemalla ja kirjoittamalla? Jos vastaus on kyllä, saattaa oppisopimus olla sinua varten, joten lukaise eteenpäin! Oppisopimus on koulutusmuoto, jossa käytäntö kohtaa teorian. Oppisopimus sopii opiskelijoille, jotka tietävät, mihin ammattiin haluavat ja jotka haluavat heti päästä käytäntöön käsiksi.

Mikä ihmeen oppisopimus ja kenelle?


Koulutuksesta noin 80 prosenttia tapahtuu käytännön työssä työpaikalla ja loput 20 prosenttia perinteisemmän opiskelun keinoin oppilaitoksessa. Oppisopimuksella voi suorittaa perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, ja oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt.

"Pirkanmaalla oppisopimuskoulutuksen aloittaa vuosittain jopa noin 1 800 opiskelijaa. Viime vuoden puolella pirkanmaalaisista samana vuonna peruskoulun päättäneistä nuorista 11 ja ammattistartin käyneistä nuorista viisi aloitti oppisopimuskoulutuksen", kertoo Tredun oppisopimuskeskuksen koulutussuunnittelija Kaisa Uusitalo. Uusitalo kannustaakin nuoria hakeutumaan yhä rohkeammin oppisopimuksen pariin. Vaikka työkokemusta ei vielä ehkä olekaan ehtinyt kertyä, on peruskoulun päättäneillä nuorilla puolellaan etu oppisopimuspaikkaa hakiessaan: heidän kouluttamisekseen työnantajalle maksetaan korotettua koulutuskorvausta.

Tekemällä oppii!


Kuten sanottua, oppisopimus on käytännönläheinen opiskelutapa, jolla voi saada itselleen ammatillisen tutkinnon. Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, jossa opiskelija toimii työntekijänä työpaikalla työskennellen vähintään 25 tuntia viikossa, ja työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Käytännössä oppisopimuskoulutuksessa saa siis koko ajan kerrytettyä työkokemusta samalla, kun opiskelee itselleen tutkintoa. Työn ohessa opiskelija opiskelee ns. teoriaopintoja eli tietopuolisia opintoja sovitussa oppilaitoksessa. Näin opiskelija pääsee saman tien soveltamaan oppimaansa käytäntöön. Oppisopimus sopii sellaisille, jotka ovat valmiita opiskelemaan normaalia itsenäisemmin ja tekemään oikeaa työtä oikean työpäivän verran.

Kuinka oppisopimuskoulutukseen pääsee?


"Oppisopimuskoulutuksen pääsykokeena on työhaastattelu", tiivistää Uusitalo oivallisesti kertoessaan oppisopimuskoulutukseen hakeutumisesta. Mitään aikaavievää pääsykokeisiin pänttäystä ei siis tarvita! Tietysti työpaikan saantikaan ei useimmiten ole ihan helppo nakki. TE-toimiston nuorten palveluihin ja nuorilletoita.fi -nettisivuille saattaa silloin tällöin tulla ilmoituksia avoimista oppisopimuspaikoista, mutta paras tapaa löytää sopiva oppisopimuspaikka on lähteä rohkeasti työnhakuun ja lähestyä itseä kiinnostavia työnantajia. Jos oppisopimukseen aikova opiskelija on työsuhteen alkaessa työtön työnhakija (eli ei ole töissä eikä kirjoilla missään oppilaitoksessa), työnantaja voi hakea TE-toimistosta palkkatukea koko oppisopimuskoulutuksen ajaksi, minkä lisäksi jokaiselle työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta korvaamaan opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin käytettyä aikaa. Nämä rahanarvoiset valttikortit takataskussaan on työpaikkaankin hieman helpompaa päästä käsiksi.

Oppisopimuksen kesto määritellään yksilöllisen koulutustarpeen mukaisesti opiskelijan aikaisempi osaaminen huomioiden. Jos oppisopimuskoulutuksessa aikoo suorittaa perustutkinnon, on tyypillisin koulutusaika 2,5 ̶ 3 vuotta, aivan kuten ammattioppilaitoksissakin.

Mitä tapahtuu oppisopimuksen solmimisen jälkeen?


Opiskelijan saatua työpaikan hänen tulee ottaa yhteyttä oppisopimuskeskukseen, jolloin selviää työtehtäviin soveltuva tutkinto ja se, milloin tietopuolista koulutusta on alkamassa. Oppisopimuskeskus hankkii tarvittavan tietopuolisen koulutuksen ensisijaisesti seuraavista Pirkanmaan alueen oppilaitoksista: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Ahlmanin ammattiopisto, Tampereen palvelualan ammattiopisto, Varalan urheiluopisto tai Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.

Kun oppisopimuskoulutuksesta on sovittu, voi varsinainen opiskelu eli työnteko alkaa! Työpaikalta nimetään aina vastuullinen työpaikkakouluttaja, joka saa oppisopimuskeskukselta perehdytyskoulutuksen ja toimii opiskelijan arvioijana ja ohjaajana työpaikalla.

Oppisopimusopiskelu on itsenäisempää opiskelua kuin tavallinen tutkinnon suorittaminen ammattiopistossa, joten oppisopimuskoulutus voi ajoittain tuntua raskaalta. Sen paras puoli on kuitenkin ehdottomasti se, että opiskelija pääsee heti yhdistämään opiskeltua teoriatietoa ja tekemään töitä käytännössä. Ja kuka tietää, parhaassa tapauksessa koulutuksen ja työn teon jälkeen saattaa kädessä olla tutkintopaperin lisäksi jatkoa työsopimukselle! 
 
 
Tredun videolta voit vielä katsoa, miten oppisopimus toimii:Kirjoittanut/Takuulla tekemistä! 
Telma Rivinoja 
Blogitiimin vetäjä, Tampereen ammattikorkeakoulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mitä ajatuksia teksti sinussa herätti? Kommentoi!