21.8.2014

Oman yrityksen perustaminen - vauhtia Proakatemiasta

Teemasarja yrittäjyydestä 1/2

 

Oletko miettinyt millaista olisi, jos saisit tehdä juuri omaa osaamistasi vastaavia mielenkiintoisia työtehtäviä. Saisit työskennellä haluamallasi tavalla ja haluamassasi paikassa, päättää omista työajoista, työkavereista ja asiakkaista?

Yksi mahdollisuus on perustaa oma yritys. Mitä yrityksen perustaminen sitten vaatii ja millaisille ihmisille yrittäjyys sopii? Tavoitin pitkään yrittäjänä toimineen Heikki Pentin kertomaan omista kokemuksistaan yrittäjänä.
“Olen Heikki Pentti, 28-vuotias liiketalouden opiskelija Tampereen ammattikorkeakoulusta. Työskentelen tällä hetkellä yrittäjänä Routa Imports Oy:ssä ja Unify Productions Oy:ssä. Routa Imports on Smart Wall Paint -valkotaulumaalin maahantuontiin ja myyntiin keskittynyt yritys. Yrityksellä on yksinoikeus jakeluun Suomessa ja toimintaa tällä hetkellä Tampereella, Helsingissä, Kuopiossa ja Kajaanissa. Unify Productions Oy on Uniton taustayhtiö ja keskittyy kulttuurin tuottamiseen ympäri maailmaa”, Heikki kertoo itsestään ja yrittäjän taustastaan.
Kuva: Smart Wall Paint on tussitaulumaali, joka muuttaa tasaiset pinnat kirjoitusalustaksi.Opiskelun kautta lisää kontakteja ja rohkeutta yrittäjyyteen


Heikillä on pitkä historia yrittäjänä. Hän kertoo, että ennen liiketalouden opiskelua hän toimi neljä vuotta Gastronautti-yrittäjänä. Liiketalouden opinnot Heikki ajatteli suunnata yrittäjyyteen ja hän aloitti toisena opiskeluvuotena opiskelun Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikössä, Proakatemiassa. Routa Imports sai hänen kertomansa mukaan alkunsa Proakatemialla muotoutuneiden ihmiskontaktien kautta marraskuussa 2013. Uuden yrityksen menestys vei kuitenkin sen verran nopeasti mukanaan, että Heikki siirtyi pian kokopäiväiseen yrittäjyyteen Routa Importsin ja Unify Productionsin pariin ja päätti saattaa liiketalouden opintonsa päätökseen omassa tahdissaan.


Proakatemialla opiskelijat perustavat opiskelijayrityksen, joka useimmiten on osuuskunta-muotoinen. Niin perusti myös Heikin tiimi hänen Proakatemia-aikanaan. Kysyin hänen mielipidettään, miten hän vertailisi osakeyhtiömuotoista ja osuuskuntamuotoista yritystä. “Molemmilla on tarkoituksensa. Isossa osuuskunnassa on mahdotonta tehdä päätöksiä kaikkien ollessa useimmiten eri mieltä. Osakeyhtiössä omistusosuus määrittää äänivallan.”
Yrittäjyys sopii Heikin mukaan itseohjautuville ja kärsivällisille henkilöille.
“Nopea raha on usein vain haave eikä kukaan ole sanomassa mitä seuraavaksi pitää tehdä.” Heikin mielestä parasta yrittämisessä on vapaus ja haastavinta on päästä yhteisymmärrykseen yrityksen suunnasta muiden osakkaiden kanssa. Hän kuitenkin rohkaisee aloittavia yrittäjiä kokeilemaan rohkeasti. “Jos idea on testattu toimivaksi ja taustatyöt tehty sekä asiakaskunta olemassa, niin olet jo paremmassa asemassa kuin iso osa aloittavista yrityksistä.”
Kuva: Smart Wall Paint Finlandin tiimi. Heikki Pentti kuvassa vasemmalla.

Yrityksen perustamiseen tietoa UusyrityskeskuksestaYrittäjäksi alkaminen on teknisesti helppoa, mutta yrityksen perustamiseen kuuluu muutakin kuin papereiden täyttelyä: pitää olla kartalla lupa-asioista, verotuksesta sekä yrittäjän eläkevakuutukseen ja sosiaaliturvaan liittyvistä asioista. Jotta yrityksen toiminnasta saataisiin kannattavaa, liikeidean tulisi olla loppuun asti hiottu ja tulevasta toiminnasta olisi hyvä olla laadittuna liiketoimintasuunnitelma. Suomen Uusyrityskeskukset ry on laatinut aloittaville yrittäjille oppaan nimeltä Perustamisopas 2014, josta löytyy paljon ajankohtaista tietoa yritystoimintaa suunnitteleville. Uusyrityskeskukset ympäri Suomen tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa aloittaville yrittäjille. Keskuksista saa apua ja näkökulmia esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmien laatimiseen, asiakkaiden hankintaan, myyntiin sekä markkinointiin. Tampereen seudun uusyrityskeskus on nimeltään Ensimetri ja se sijaitsee Tampereen keskustassa osoitteessa Pellavatehtaankatu 25.


Yrityksen perustaminen voidaan jakaa kahdeksaan eri vaiheeseen. Kun nämä vaiheet on käyty läpi, yritystoiminta on mahdollista aloittaa. Vaiheita ei kuitenkaan ole välttämätöntä käydä kohta kohdalta läpi, vaan asioita voi hoitaa omaan tahtiin.


Kuva:Yrityksen perustamisen vaiheet kuvana.Yrityksen perustamisen kahdeksan vaihetta 1. Liikeidea
  Yritystä perustettaessa ensimmäisenä tulisi miettiä mikä on yrityksen liikeidea. Mitä yritys tekee? Kenelle se myy ja miten? Liikeideaa tulisi tarkastella asiakkaan näkökulmasta ja miettiä millaisia tarpeita asiakkailla on ja millaisesta tuotteesta tai palvelusta asiakas on valmis maksamaan.
 2. Liiketoimintasuunnitelma
  Kun liikeidea on valmiina, sen pohjalta kannattaa laatia liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma tehdään yrittäjän omaksi avuksi ja siitä on hyötyä myös rahoitusneuvotteluissa. Suunnitelmassa kuvataan, miten liikeideaa lähdetään käytännössä toteuttamaan. Siinä kuvataan yrityksen toimintaympäristö, toimintatavat ja tavoitteet. Se on kattava esitys, jossa ovat mukana muun muassa tulosbudjetti sekä rahoitus- ja kassavirtalaskelmat.
 3. Luvanvaraisuuden selvittäminen
  Kun suunnitelmat ovat valmiit, tulisi selvittää, onko yritystoiminta luvanvaraista, eli tarvitaanko yrityksen toimialalla elinkeinon harjoittamiseen lupa. Esimerkiksi ravintolatoiminnassa tarvitaan muun muassa hygieniapassi, anniskelupassi, alkoholin anniskelulupa ja ilmoitukset terveystarkastajalle, pelastuslaitokselle ja rakennusvalvontaan.Yritysten tarvitsemat luvat käyvät ilmi sivuilta www.yrityssuomi.fi.
 4. Rahoituksen järjestäminen
  Yrittäjä voi sijoittaa yritykseensä omaa rahaa tai muuta omaisuutta, joka on hänen omistuksessaan. Yleensä lainanantajat eli pankit edellyttävät noin 20 %:n omarahoitusosuutta ennen kuin voivat harkita lainan myöntämistä. Tavallisesti yrittäjä tarvitsee oman pääoman lisäksi vierasta pääomaa eli lainaa. Lainarahoitusta myöntävät pääasiassa liikepankit sekä erityisrahoitusyhtiö Finnvera. Yritystoimintaan on mahdollista saada myös erilaisia avustuksia esim. ELY-keskukselta, Tekesiltä TE-toimistolta.
 5. Yritysmuodon valinta
  Yritysmuodon valintaan vaikuttavat esimerkiksi perustajien lukumäärä, pääoman tarve, vastuunjako, toiminnan jatkuvuus, voitonjako ja tappion kattaminen sekä verotukseen liittyvät asiat. Mahdollisia yritysmuotoja ovat toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta.
 6. Perustamisilmoitus
  Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään www.ytj.fi tulee tehdä yrityksen perustamisesta perustamisilmoitus.
 7. Vakuutukset
  Yrittäjän kannattaa arvioida yhdessä vakuutusyhtiön edustajan kanssa riskejä, jotka liittyvät aloitettavaan yritystoimintaan ja mitä niistä voidaan pienentää vakuutusten avulla. Vapaaehtoisia vakuutuksia ovat esimerkiksi tapaturmavakuutus, keskeytysvakuutus ja vastuuvakuutus. Yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus on yrittäjän oma eläkevakuutus, YEL-vakuutus, jos yrittäjän työtulo ylittää 7 430,59 euroa vuodessa ja yritystoiminta on kestänyt neljä kuukautta.
 8. Kirjanpidon järjestäminen
  Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Yrittäjän kannattaa ulkoistaa kirjanpito taloudenpidon ammattilaisille, eli tilitoimistolle. Tilitoimistot ovat lakisääteisen kirjanpidon, arvonlisäverotuksen ja yritysverotuksen asiantuntijoita ja voivat tarvittaessa hoitaa myös palkanlaskennan ja palkkakirjanpidon.

Lähde: Perustamisopas 2014, Suomen Uusyrityskeskukset ry


............................................
Kirjoittanut/Takuulla tekemistä!
Hanna Haverila
Liiketalouden opiskelija, Tampereen ammattikorkeakoulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mitä ajatuksia teksti sinussa herätti? Kommentoi!